LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 23
                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                       (Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04  tháng 6  năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
29/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
30/5/2017
Sáng Đi công tác tại huyện Hà Quảng Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép
Chiều Đi công tác tại huyện Hà Quảng Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép
Thứ tư
31/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội bảo tồn dân ca các dân tộc Dự Mít tinh Phòng chống thuốc lá
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép
Thứ năm 01/6/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự đối thoại với trẻ em trong diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2017  
Nghỉ phép
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép
Thứ sáu 02/6/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép
Thứ bẩy 03/6/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 04/6/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Dự Lễ xuất quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện tại Hòa An
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ