LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 25
                      CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                            (Từ ngày 12  tháng 6  đến ngày 18  tháng 6  năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
12/6/2017
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan  
Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan  
Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
13/6/2017
Sáng Đi công tác Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác Trùng Khánh Dự Hội đồng giám định y khoa tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
14/6/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 15/6/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị  lấy ý kiến trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Làm việc tại cơ quan  
Đi công tác Hà Nội
Thứ sáu 16/6/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác Hà Nội
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác Hà Nội
Thứ bẩy 17/6/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 18/6/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ