LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 29
                                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                               (Từ ngày 09  tháng 7  đến ngày  15  tháng 7  năm 2018)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
09/7/2018
Sáng     Dự HN sơ kết giữa Nk tại ĐỦKCCQ tỉnh
Chiều      
10/7/2018 Sáng Dự kỳ họp T7 HĐND tỉnh    
Chiều Dự kỳ họp T7 HĐND tỉnh   Dự HN sơ kết giữa NK Công đoàn Viên chức tỉnh
Thứ tư
11/7/2018
Sáng Dự kỳ họp T7 HĐND tỉnh    
Chiều Dự kỳ họp T7 HĐND tỉnh    
Thứ năm 12/7/2018 Sáng Dự kỳ họp T7 HĐND tỉnh Dự HN sơ kết giữa NK LĐLĐ huyện Bảo Lâm - Dự vòng trung kết hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018
- Dự HN sơ kết giữa NK LĐLĐ huyện Hòa An
Chiều Dự kỳ họp T7 HĐND tỉnh Dự HN sơ kết giữa NK LĐLĐ huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 13/7/2018 Sáng      
Chiều  
 
   
Thứ bẩy 14/7/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 15/7/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ