LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 29
                                           CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                 (Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Thứ hai
11/7/2016
Sáng Tiếp xúc cử tri tại huyện Hà Quảng Dự Hội nghị sơ kết LĐLĐ Thành phố Cao Bằng
Chiều Tiếp xúc cử tri tại huyện Hà Quảng Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
12/7/2016
Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Họp với Ủy ban kiểm tra
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
13/7/2016
Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 14/7/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Dự họp Hội đồng giám định Y khoa tỉnh
Thứ sáu 15/7/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Tham gia Ban Tổ chức Hành trình đỏ
Thứ bẩy 16/7/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ
Chủ nhật 17/7/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ