LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 31
                                       CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                 (Từ ngày 23  tháng 7  đến ngày  29  tháng 7  năm 2018)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
23/7/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự HN học tập quán triệt NQTW 7 và các CT, NQ, của TW..
Chiều Dự buổi làm việc thống nhất một số nội dung công tác GPMB dự án đường Phía Nam Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
24/7/2018 Sáng Dự họp họp phối hợp phục vụ buổi lảm việc của Đ.c Bí thư Tỉnh ủy với Ban Dân vân Tỉnh ủy Dự HN sơ kết công tác công đoàn tại LĐLĐ huyện Hà Quảng Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh   Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
25/7/2018
Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Dự viếng đài liệt sỹ và dâng hoa nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ Đi công tác ngoài tỉnh
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh   Đi công tác ngoài tỉnh
Thứ năm 26/7/2018 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Dự HN lần thứ 9 UBMTTQVN tỉnh Cao Bằng Đi công tác ngoài tỉnh
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Dự Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018 Đi công tác ngoài tỉnh
Thứ sáu 27/7/2018 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi công tác ngoài tỉnh
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi công tác ngoài tỉnh
Thứ bẩy 28/7/2018 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ Đi công tác ngoài tỉnh
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ Đi công tác ngoài tỉnh
Chủ nhật 29/7/2018 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ Nghỉ
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ Nghỉ