LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 31
                                     CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                             (Từ ngày 24  tháng 7  đến ngày 30  tháng 7  năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
24/7/2017
Sáng  
Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên
 
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên
 
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
25/7/2017
Sáng Đi công tác tại huyện Hà Quảng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự họp bàn đề án sắp xếp lại CĐ giáo dục các huyện, thành phố Dự hội nghị trực tuyến công tác phòng chống tội phạm Dự họp bàn đề án sắp xếp lại CĐ giáo dục các huyện, thành phố
Thứ tư
26/7/2017
Sáng Dự Lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ  
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Dự thắp nến tri ân & chương trình văn nghệ nhân ngày thương binh liệt sỹ tại huyện Trà Lĩnh
Thứ năm 27/7/2017 Sáng Đi công tác tại huyện Nguyên Bình Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại huyện Nguyên Bình Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 28/7/2017 Sáng Dự Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 29/7/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 30/7/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ