LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 31
                                        CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                               (Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Thứ hai
25/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự họp Cụm thi đua Khối Đoàn thể Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
26/7/2016
Sáng Dự Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ XI Dự Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ XI
Chiều Dự Chương trình Thắp nến tri ân của Tỉnh đoàn Thanh niên tại huyện Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
27/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 28/7/2016 Sáng Tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 29/7/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 30/7/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 31/7/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ