LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 32
                                      CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                             (Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07 tháng 8 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Thứ hai
01/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Hòa An
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
02/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị trực tuyến công tác chính sách – xã hội tại VNPT Cao Bằng
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị trực tuyến công tác chính sách – xã hội tại VNPT Cao Bằng
Thứ tư
03/8/2016
Sáng Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Dự Hội nghị trực tuyến công tác nữ công năm 2016 tại VNPT Cao Bằng
Chiều Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 04/8/2016 Sáng Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 05/8/2016 Sáng Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 06/8/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 07/8/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ