LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 32
                             CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                               (Từ ngày 30  tháng 7  đến ngày  05  tháng 8  năm 2018)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
30/7/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự HN học tập quán triệt NQTW 7 và các CT, NQ, của TW..
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
31/7/2018 Sáng Dự Kỷ niệm 70 năm ngày  thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
01/8/2018
Sáng Dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với VP Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 02/8/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 03/8/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 04/8/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 05/8/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ