LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 32
                                 CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                        (Từ ngày 31  tháng 7  đến ngày 06  tháng 8  năm 2017)
  
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
31/7/2017
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Dự Hội nghị Tỏng kết Công đoàn Ngành Giáo dục & đâò tạo
 
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
01/8/2017
Sáng Nghỉ phép Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Nghỉ phép Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
02/8/2017
Sáng Nghỉ phép Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Nghỉ phép  
Làm việc tại cơ quan
Dự Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về BHXH, BHYT
Thứ năm 03/8/2017 Sáng Nghỉ phép Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về BHXH
Chiều Nghỉ phép Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về BHXH
Thứ sáu 04/8/2017 Sáng Nghỉ phép Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về BHXH
Chiều Nghỉ phép Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về BHXH
Thứ bẩy 05/8/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 06/8/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ