LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 33
                                           CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                     (Từ ngày 08 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Thứ hai
08/8/2016
Sáng Họp Đảng đoàn LĐLĐ Họp Đảng đoàn LĐLĐ
Chiều Họp giao ban Trưởng, Phó Ban chuyên đề Họp giao ban Trưởng, Phó Ban chuyên đề
Thứ ba
09/8/2016
Sáng Họp các Tổ khảo sát phát triển đoàn viên Công đoàn cơ sở Họp các Tổ khảo sát phát triển đoàn viên Công đoàn cơ sở
Chiều Công tác tại huyện Hà Quảng Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
10/8/2016
Sáng Tiếp xúc cử tri tại huyện Hà Quảng Làm việc tại cơ quan
Chiều Tiếp xúc cử tri tại huyện Hà Quảng Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 11/8/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 12/8/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 13/8/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ
Chủ nhật 14/8/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ