LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 33
                                 CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                        (Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018)
 
Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
13/8/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép Đi học
Thứ ba
14/8/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Nghỉ phép Đi học
Thứ tư
15/8/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ năm 16/8/2018 Sáng Duyệt chế độ 108 Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại huyện Nguyên Bình Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 17/8/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 18/8/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 19/8/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học