LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 34
                            CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                               (Từ ngày 14  tháng 8  đến ngày 20  tháng 8  năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
14/8/2017
Sáng  
Đi công tác tại huyện Thạch An
 
   Làm việc tại cơ quan
Đi công tác Hải phòng
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội đồng giám định y khoa
 
Đi công tác Hải phòng
Thứ ba
15/8/2017
Sáng Dự họp tại TTHN tỉnh Đi công tác tại huyện Nguyên Bình Đi công tác Hải phòng
Chiều Làm việc tại cơ quan Đi công tác tại huyện Nguyên Bình Đi công tác Hải phòng
Thứ tư
16/8/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Đi công tác tại huyện Phục Hòa Đi công tác Hải phòng
Chiều  
Dự họp BCĐ chương trình việc làm xuất khẩu lao động
Đi công tác tại huyện Phục Hòa Đi công tác Hải phòng
Thứ năm 17/8/2017 Sáng Đi công tác tại huyện Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan Đi công tác Hải phòng
Chiều Đi công tác tại huyện Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan Đi công tác Hải phòng
Thứ sáu 18/8/2017 Sáng Dự HN tập huấn công tác đối ngoại Làm việc tại cơ quan Đi công tác Hải phòng
Chiều Dự HN tập huấn công tác đối ngoại Làm việc tại cơ quan Đi công tác Hải phòng
Thứ bẩy 19/8/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 20/8/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ