LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 36
                                           CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                  (Từ ngày 11  tháng 9  đến ngày 17  tháng 9  năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
11/9/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
12/9/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ
Thứ tư
13/9/2017
Sáng Dự HN BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác huyện Thông Nông Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 14/9/2017 Sáng Làm việc với Sở Lao động thương binh & xã hội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc với Sở Lao động thương binh & xã hội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 15/9/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 16/9/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 17/9/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ