Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
04/9/2017
Sáng Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù
Chiều Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù
Thứ ba
05/9/2017
Sáng Dự Khai giảng năm học mới tại Trường THPT Thành phố Dự Khai giảng năm học mới và tặng quà Trường Tiểu học Hồng Nam huyện Hòa An Dự Khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
06/9/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị thống nhất ý kiến diễn tập khu vực phòng thủ Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 07/9/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 08/9/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 09/9/2017 Sáng Nghỉ Dự khai mạc giải bóng chuyền hơi KN 72 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân Dự Đại hội CĐCS Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 10/9/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Dự Bế mạc giải bóng chuyền hơi KN 72 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ