LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 36
                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                           (Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 04 tháng 9 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Thứ hai
29/8/2016
Sáng Đi công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
30/8/2016
Sáng Đi công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
31/8/2016
Sáng Họp cơ quan Họp cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 01/9/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 02/9/2016 Sáng Nghỉ lễ Nghỉ lễ
Chiều Nghỉ lễ Nghỉ lễ
Thứ bẩy 03/9/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 04/9/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ