LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 38
                                     CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                          (Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
12/9/2016
Sáng Dự HN tổng kết CĐ ngành GD&ĐT Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Thứ ba
13/9/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Thứ tư
14/9/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự họp Hội đồng Y khoa Công tác ngoài tỉnh
Thứ năm 15/9/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Thứ sáu 16/9/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Thứ bẩy 17/9/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Công tác ngoài tỉnh
Chiều Nghỉ Nghỉ Công tác ngoài tỉnh
Chủ nhật 18/9/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Công tác ngoài tỉnh
Chiều Nghỉ Nghỉ Công tác ngoài tỉnh