LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 38
                                CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                     (Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2018)
 
Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
17/9/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
18/9/2018
Sáng Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật phòng, chống tham nhũng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
19/9/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 20/9/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự bồi dưỡng đạo diễn KVPT Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 21/9/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Hạ Lang Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 22/9/2018 Sáng Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ
Chiều Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 23/9/2018 Sáng Công tác tại Hà Nội Công tác tại Hà Nội Nghỉ
Chiều Công tác tại Hà Nội Công tác tại Hà Nội Nghỉ