LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 39
                                      CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                               (Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
19/9/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Thông Nông Công tác ngoài tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Thông Nông Công tác ngoài tỉnh
Thứ ba
20/9/2016
Sáng Công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Chiều Công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Thứ tư
21/9/2016
Sáng Công tác tại huyện Bảo Lâm Dự Hội nghị tại Xổ số kiến thiết Cao Bằng Công tác ngoài tỉnh
Chiều Công tác tại huyện Bảo Lâm Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Thứ năm 22/9/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác ngoài tỉnh
Thứ sáu 23/9/2016 Sáng Công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 24/9/2016 Sáng Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ
Chiều Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 25/9/2016 Sáng Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ
Chiều Công tác tại Hà Nội Nghỉ Nghỉ