LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 39
                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                              (Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018)
 
Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịchLĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
24/9/2018
Sáng Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
25/9/2018
Sáng Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
26/9/2018
Sáng Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Dự Tổng kết Công đoàn Ngành GD
Chiều Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Dự Đại hội Công đoàn Việt Nam Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 27/9/2018 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 28/9/2018 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 29/9/2018 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ
Chủ nhật 30/9/2018 Sáng Giao lưu thể thao Khối thi đua Giao lưu thể thao Khối thi đua Giao lưu thể thao Khối thi đua
Chiều Giao lưu thể thao Khối thi đua Giao lưu thể thao Khối thi đua Giao lưu thể thao Khối thi đua