LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 40
                           CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                  (Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
26/9/2016
Sáng Dự họp tại Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị BCV tại Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
27/9/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
28/9/2016
Sáng Dự họp tại Công an tỉnh Dự KN 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 29/9/2016 Sáng Làm việc với Ban Dân vận tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 30/9/2016 Sáng Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Dự KN 25 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 01/10/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 02/10/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ