LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 41
                                     CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                        (Từ ngày 02  tháng 10  đến ngày 08  tháng 10  năm 2017)
 
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
02/10/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
03/10/2017
Sáng Đi công tác tại huyện Nguyên Bình Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại huyện Nguyên Bình Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
04/10/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 05/10/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 06/10/2017 Sáng Đi công tác tại huyện Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại huyện Trùng Khánh Dự giao ban giữa TT Tỉnh Ủy với UBMTTQ và các tổ chức CTXH Dự Hội nghị tổng kết CLB Doanh nhân
Thứ bẩy 07/10/2017 Sáng Nghỉ Dự Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc và liên hoan hát then Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 08/10/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ