LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 41
                                 CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                         (Từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09 tháng 10 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
03/10/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
04/10/2016
Sáng Dự Hội nghị BCH tại Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
05/10/2016
Sáng Dự Hội nghị triển khai DTKVPT Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 06/10/2016 Sáng Đi công tác cơ sở Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Đi công tác cơ sở Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 07/10/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 08/10/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 09/10/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ