LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 41
                                        CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                            (Từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018)
 
Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
08/10/2018
Sáng Dự hội nghị tại UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự hội nghị tại Công an tỉnh
Thứ ba
09/10/2018
Sáng Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Thạch An Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự hội nghị tại Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
10/10/2018
Sáng Dự hội nghị tại Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Hạ Lang
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự HN tại Nhà Thiếu nhi Kim Đồng Công tác tại huyện Hạ Lang
Thứ năm 11/10/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Hạ Lang Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Hạ Lang Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 12/10/2018 Sáng Dự hội nghị tại Trung tâm HN tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 13/10/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 14/10/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ