LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 42
                                             CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                (Từ ngày 09  tháng 10  đến ngày 15  tháng 10  năm 2017)
 
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
09/10/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
10/10/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi Dự Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Cao Bằng
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
11/10/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 12/10/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự họp Hội đồng giám định y khoa Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 13/10/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 14/10/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 15/10/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ