LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 43
                                CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                   (Từ ngày 16  tháng 10  đến ngày 22  tháng 10  năm 2017)
 
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
16/10/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
17/10/2017
Sáng Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị tổng kết chiến lược cán bộ và thực hiện Đề án TW7 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
18/10/2017
Sáng Họp giao ban 9 tháng đầu năm 2017 Họp giao ban 9 tháng đầu năm 2017 Họp giao ban 9 tháng đầu năm 2017
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 19/10/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 20/10/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 21/10/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 22/10/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Dự Đại hội CĐCS Ngân hàng NN&PTNT tỉnh
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ