LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 43
                           CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
17/10/2016
Sáng Dự Hội nghị Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
18/10/2016
Sáng Họp giao ban 9 tháng đầu năm Họp giao ban 9 tháng đầu năm Họp giao ban 9 tháng đầu năm
Chiều Bồi dưỡng ĐBHĐND tại Lạng Sơn Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
19/10/2016
Sáng Bồi dưỡng ĐBHĐND tại Lạng Sơn Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Bồi dưỡng ĐBHĐND tại Lạng Sơn Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 20/10/2016 Sáng Bồi dưỡng ĐBHĐND tại Lạng Sơn Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Bồi dưỡng ĐBHĐND tại Lạng Sơn Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 21/10/2016 Sáng Bồi dưỡng ĐBHĐND tại Lạng Sơn Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Bồi dưỡng ĐBHĐND tại Lạng Sơn Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 22/10/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 23/10/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ