LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 44
                         CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                              (Từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
24/10/2016
Sáng Dự Hội nghị tại Trung tâm HN tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
25/10/2016
Sáng Dự Hội nghị tại Trung tâm HN tỉnh Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Nguyên Bình
Chiều Dự Hội nghị tại Trung tâm HN tỉnh Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Nguyên Bình
Thứ tư
26/10/2016
Sáng Làm việc với Sở Lao động TBXH Làm việc với Sở Lao động TBXH Đi công tác tại Hà Nội
Chiều Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan Đi công tác tại Hà Nội
Thứ năm 27/10/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác tại Hà Nội
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác tại Hà Nội
Thứ sáu 28/10/2016 Sáng Dự Hội nghị tại Trung tâm HN tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 29/10/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 30/10/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ