LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 45
                                         CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                            (Từ ngày 30  tháng 10  đến ngày 05  tháng 11  năm 2017)
 
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
30/10/2017
Sáng Đi công tác huyện
 Trà Lĩnh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
31/10/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự họp BTC Hội thi “Tìm hiểu CCHC NN”
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác huyện Phục Hòa
Thứ tư
01/11/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tập huấn truyền thông phòng chống ma túy Đi công tác huyện Phục Hòa
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác huyện Phục Hòa
Thứ năm 02/11/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác huyện Phục Hòa
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác huyện Phục Hòa
Thứ sáu 03/11/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 04/11/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 05/11/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ