LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 45
                                  CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                        (Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06 tháng 11 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
31/10/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự họp tại Chi cục DSKHHGĐ
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
01/11/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
02/11/2016
Sáng Công tác tại huyện Hạ Lang Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Công tác tại huyện Hạ Lang Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 03/11/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tại Bộ CHQS tỉnh Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 04/11/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 05/11/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 06/11/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ