LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 48
                            CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                             (Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
21/11/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
22/11/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
23/11/2016
Sáng Dự họp tại HĐND tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 24/11/2016 Sáng Đi công tác cơ sở Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 25/11/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh tại TTHN Đi học
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 26/11/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ Đi học
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ Đi học
Chủ nhật 27/11/2016 Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ Nghỉ
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Nghỉ Nghỉ