LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 49
                                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                              (Từ ngày 27  tháng 11  đến ngày 03  tháng 12  năm 2017)

Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
27/11/2017
Sáng Dự Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 11/2017 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
28/11/2017
Sáng Dự Đại hội điểm LĐLĐ huyện Nguyên Bình Dự Đại hội điểm LĐLĐ huyện Nguyên Bình Dự Đại hội điểm LĐLĐ huyện Nguyên Bình
Chiều Dự Đại hội điểm LĐLĐ huyện Nguyên Bình Dự Đại hội điểm LĐLĐ huyện Nguyên Bình Dự Đại hội điểm LĐLĐ huyện Nguyên Bình
Thứ tư
29/11/2017
Sáng Dự Hội nghị học tập quán triệt & triển khai thực hiện NQHNTW6 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị học tập quán triệt & triển khai thực hiện NQHNTW6 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 30/11/2017 Sáng Dự Hội nghị học tập quán triệt & triển khai thực hiện NQHNTW6 Dự Hội thảo lồng ghép thích ứng khí hậu vào bảo tồn sinh học vượn Cao Vít Trùng Khánh Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị học tập quán triệt & triển khai thực hiện NQHNTW6 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 01/12/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại huyện Hòa An Đi công tác tại huyện Hòa An Đi công tác tại huyện Hòa An
Thứ bẩy 02/12/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 03/12/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ