LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 49
                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                             (Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
28/11/2016
Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Họp BCĐ công tác DSKHHGĐ
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
29/11/2016
Sáng Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác ngoài tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
30/11/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Trà Lĩnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Công tác tại huyện Trà Lĩnh
Thứ năm 01/12/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 02/12/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 03/12/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 04/12/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ