LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 52
                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                       (Từ ngày 18  tháng 12  đến ngày  24  tháng 12  năm 2017)
 
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
18/12/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
19/12/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
20/12/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội CĐCS Công ty CPSXVLXD Cao Bằng Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Lễ công bố Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Uyên lên hạng 2 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 21/12/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn LĐLĐTP Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 22/12/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 23/12/2017 Sáng   Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Dự Đại hội CĐCS Công ty TNHH Đức Ngọc
Chủ nhật 24/12/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ