LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 52
                                                CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                  (Từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
19/12/2016
Sáng Công tác tại huyện Hà Quảng Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
20/12/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự Gặp gỡ nhân vật và sự kiện “37 năm – ngày gặp lại” tại Nhà thiếu nhi Kim Đồng Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
21/12/2016
Sáng Dự Lễ tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại Nhà VHTT tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 22/12/2016 Sáng Dự Hội nghị trực tuyến tại TTHN tỉnh Dự Hội nghị trực tuyến tại TTHN tỉnh Dự Hội nghị trực tuyến tại TTHN tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 23/12/2016 Sáng Dự Hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 24/12/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 25/12/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ