LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 53
                                           CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                  (Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016)
      
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
26/12/2016
Sáng Họp Ban Thường vụ Họp Ban Thường vụ Dự kỷ niệm ngày Dân số VN
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
27/12/2016
Sáng Đi công tác cơ sở Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc với Bảo hiểm XH tỉnh Làm việc với Bảo hiểm XH tỉnh Làm việc với Bảo hiểm XH tỉnh
Thứ tư
28/12/2016
Sáng Dự kỳ họp thứ 6 UBMTTQ tỉnh Dự tổng kết Khối giao ước thi đua số 2 tại huyện Trà Lĩnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 29/12/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Dự tổng kết công tác Quốc phòng quân sự Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự tổng kết Khối giao ước thi đua tại Tỉnh Đoàn Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 30/12/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 31/12/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 01/01/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ