LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24
                                                  CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                              (Từ ngày 08  tháng 6  đến ngày 14 tháng 6  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
08/6/2020
8h Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Dự tập huấn nghiệp vụ công tác PCTN 8h Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Thứ ba
09/6/2020
  Dự tập huấn nghiệp vụ công tác PCTN  
Thứ tư
10/62020
  Dự tập huấn nghiệp vụ công tác PCTN 7h30 Dự Hội nghị điển hình tiên tiến của LĐLĐ huyện Hạ Lang
Thứ Năm
11/6/2020
     
Thứ sáu 12/6/2020 8h Dự Hội nghị tại T2 Tỉnh ủy 7h30 Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác TĐKT, tổng kết NQ số 6b tại huyện Nguyên Bình  
Thứ bảy 13/6/2020 18h Dự gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh thăm huyện đảo Trường Sa tại nhà khách UBND tỉnh    
Chủ nhật 14/6/2020