LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25
                                            CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                               (Từ ngày 15  tháng 6  đến ngày 21 tháng 6  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
15/6/2020
Dự tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Hải phòng   14h Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến nhân sự tham gia BCH, BTV tại Đảng ủy khối cơ quan & DN
Thứ ba
16/6/2020
Dự tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Hải phòng    
Thứ tư
17/62020
Dự tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Hải phòng    
Thứ Năm
18/6/2020
     
Thứ sáu 19/6/2020      
Thứ bảy 20/6/2020      
Chủ nhật 21/6/2020