LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26
                                                  CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                              (Từ ngày 22  tháng 6  đến ngày 28 tháng 6  năm 2020)
 
 
Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
22/6/2020
14h Họp giao ban Lãnh đạo, trưởng các ban  chuyên đề, VP 14h Họp giao ban Lãnh đạo, trưởng các ban  chuyên đề, VP 14h Họp giao ban Lãnh đạo, trưởng các ban  chuyên đề, VP
Thứ ba
23/6/2020
     
Thứ tư
24/62020
    7h30 Dự buổi làm việc với BCĐ 138 tại T3 UBND tỉnh
Thứ Năm
25/6/2020
     
Thứ sáu 26/6/2020 - 9h15 Dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại Hội Nông dân tỉnh
- 14h Dự HN lấy ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên trước kỳ họp 13 HĐND tại UBMTTQ tỉnh
   
Thứ bảy 27/6/2020      
Chủ nhật 28/6/2020