LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28
                                  CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                        (Từ ngày 06  tháng 7  đến ngày 12 tháng 7  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
06/7/2020
 
 
 
 
7h30 Dự Hội nghị điền hình tiên tiến Hội chữ thập đỏ tỉnh tại T3 UBND tỉnh
 
8h00 Dự phối hợp trong công tác thi công hệ thống thoát nước vỉa hè QL3
 
Thứ ba
07/7/2020
7h30 Dự Hội nghị lần thứ 3 UBMTTQ tại T3 nhà khách giao tế    
Thứ tư
08/7/2020
  7h Dự HN sơ kết QPAN 6 tháng đầu năm tại BCH quân sự tỉnh 14h30 Dự KN 60 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Cao Bằng tại TT HN tỉnh
Thứ Năm
09/7/2020
8h Dự HN báo cáo viên TW 7 tại BCH Đảng bộ + ĐUK (Cả ngày)    
Thứ sáu 10/7/2020 - 8h HN BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 7, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.
- 15h HN điển hình tiên tiến LĐLĐ tỉnh tại Trung tâm Hội  nghị tỉnh
- 8h HN BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 7, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.
- 15h HN điển hình tiên tiến LĐLĐ tỉnh tại Trung tâm Hội  nghị tỉnh
-8h HN BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 7, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.
- 15h HN điển hình tiên tiến LĐLĐ tỉnh tại Trung tâm Hội  nghị tỉnh
Thứ bảy 11/7/2020      
Chủ nhật 12/7/2020