LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29
                                       CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                           (Từ ngày 13 tháng 7  đến ngày 19  tháng 7  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
13/7/2020
 
 
 
 
 
14h đi công tác ngoài tỉnh
8h Dự HNTT công tác Dân vận trong hòa giải tại T2 Tỉnh Ủy Cao Bằng
-13h30 Dự HN sơ kết, HN điển hình tiên tiến Tỉnh đoàn Thanh niên
 
Đi công tác tại huyện Trùng Khánh
Thứ ba
14/7/2020
Đi công tác ngoài tỉnh 8h Dự HN công tác Công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm CĐVC tỉnh tại ĐUK cơ quan &DN tỉnh  
Thứ tư
15/72020
Đi công tác ngoài tỉnh
 
14h Sinh hoạt chi bộ
 
 
14h sinh hoạt chi bộ
8h30 Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội LHPN tỉnh tại Nhà khách Giao tế
- 14h sinh hoạt chi bộ
Thứ Năm
16/7/2020
Dự hội nghị  kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh tại T2 UBND tỉnh   7h30 Dự HN điển hình tiên tiến, sơ kêt công tác công đoàn LĐLĐ Hòa An
Thứ sáu 17/7/2020 Dự hội nghị  kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh tại T2 UBND tỉnh    
Thứ bảy 18/7/2020      
Chủ nhật 19/7/2020