LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30
                                                  CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                  (Từ ngày 20 tháng 7  đến ngày 26  tháng 7  năm 2020)
 
 
Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
20/7/2020
 
14h15 Dự Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Giáo dục & Đào tạo tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh
 
   
Thứ ba
21/7/2020
8h Dự Hội nghị BCH đảng bộ tỉnh tại phòng họp T3 BCH đảng bộ tỉnh
14 Dự họp TT tại T2 Tỉnh ủy
   
Thứ tư
22/72020
  13h30 Dự HN giao ban công tác Tuyên giáo tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2020 tại T3 phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh 8h Dự Hội nghị BCH, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đàu năm LĐLĐ huyện Quảng Hòa
Thứ Năm
23/7/2020
     
Thứ sáu 24/7/2020   -8h Dự HN sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm CĐ ngành Y tế  
Thứ bảy 25/7/2020      
Chủ nhật 26/7/2020