LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31
                                            CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                            (Từ ngày 27 tháng 7  đến ngày 02  tháng 8  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
27/7/2020
Đi công tác ngoài tỉnh   7h15 Dự dâng hương đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ ba
28/7/2020
Đi công tác ngoài tỉnh    
Thứ tư
29/72020
Đi công tác ngoài tỉnh   16h dự KN 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tại Nhà khách giao tế
Thứ Năm
30/7/2020
     
Thứ sáu 31/7/2020 Dự Đại hội đại biểu đảng bộ Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tại Nhà văn hóa TT tỉnh   Dự Đại hội đại biểu đảng bộ Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tại Nhà văn hóa TT tỉnh
Thứ bảy 01/8/2020 Dự Đại hội đại biểu đảng bộ Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tại Nhà văn hóa TT tỉnh   Dự Đại hội đại biểu đảng bộ Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tại Nhà văn hóa TT tỉnh
Chủ nhật 02/8/2020 Dự Đại hội đại biểu đảng bộ Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tại Nhà văn hóa TT tỉnh   Dự Đại hội đại biểu đảng bộ Đảng ủy khối cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh tại Nhà văn hóa TT tỉnh