LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32
                                             CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                  (Từ ngày 03 tháng 8  đến ngày 09  tháng 8  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
03/8/2020
     
Thứ ba
04/8/2020
     
Thứ tư
05/8/202
7h30 Dự ĐHĐB Đảng bộ huyện Hà Quảng 14h00 Dự họp tại BHXH tỉnh  
Thứ Năm
06/8/2020
     
Thứ sáu 07/8/2020 8h Dự HN điển hình tiên tiến UBMTTQ tỉnh tại T2 Tỉnh ủy    
Thứ bảy 08/8/2020      
Chủ nhật 09/8/2020