LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34
                                              CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                 (Từ ngày 17 tháng 8  đến ngày 23  tháng 8  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
17/8/2020
     
Thứ ba
18/8/2020
    8h Dự hiệp đồng huấn luyện tự vệ tập trung năm 2020 tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố
Thứ tư
19/8/2020
  14h Đi giám sát, ký kết TƯLĐTT và thực hiện QCDC ở cơ sở tại LĐLĐ thành phố Cao Bằng  
Thứ Năm
20/8/2020
  14h Đi giám sát, ký kết TƯLĐTT và thực hiện QCDC ở cơ sở tại LĐLĐ huyện Hòa An  
Thứ sáu 21/8/2020 8h30 Dự HN trực tuyến tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo    
Thứ bảy 22/8/2020      
Chủ nhật 13/8/2020