LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35
                                                  CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                               (Từ ngày 24 tháng 8  đến ngày 30  tháng 8  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
24/8/2020
     
Thứ ba
25/8/2020
9h30 Dự lễ công bố thành lập CĐCS tư nhân Trung Hường tại khối đoàn thể huyện Hà Quảng
14h họp giao ban Lãnh đạo TT, trưởng các ban chuyên đề
14h họp giao ban Lãnh đạo TT, trưởng các ban chuyên đề 8h Dự họp Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7 tại T4 Hội LHCHKH và Kỹ thuật tỉnh
14h họp giao ban Lãnh đạo TT, trưởng các ban chuyên đề
Thứ tư
26/8/2020
  14h Đi giám sát, ký kết TƯLĐTT và thực hiện QCDC ở cơ sở tại Công đoàn Ngành Nông nghiệp &PTNT  
Thứ Năm
27/8/2020
7h30 Dự HN sơ kết phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận... 6 tháng đầu năm tại TTHN tỉnh 14h Dự HN BCH mở rộng đánh giá kết quả 05 năm thực  hiện NQ ĐH tại BHXH tỉnh  
Thứ sáu 28/8/2020   9h30 Dự lễ gắn biển công trình đườn dây và trạm biến áp 110 chào mừng KN 75 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 02/9 tại huyện Bảo Lâm  
Thứ bảy 29/8/2020      
Chủ nhật 30/8/2020