LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39
                                                      CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                               (Từ ngày 21  tháng 9  đến ngày 27  tháng 9  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
21/9/2020
-19h, Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.    
Thứ ba
22/9/2020
-8h, Dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. -8h, Dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.)  
Thứ tư
23/9/2020
     
Thứ Năm
24/9/2020
     
Thứ sáu 25/9/2020 7h30 Dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Hội người Cao tuổi tại Nhà Thiếu nhi Kim Đồng 6h45, Dự dâng hương,dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác bó, Hà  Quảng theo Kế hoạch số 2288/KH-UBND  
Thứ bảy 26/9/2020      
Chủ nhật 27/9/2020 Dự Đại hội thi đua yêu nước TLĐLĐVN   Dự Đại hội thi đua yêu nước TLĐLĐVN