LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41
                                                         CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                   (Từ ngày 05  tháng 10  đến ngày 11  tháng 10  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
05/10/2020
    14h00 Dự Hội nghị ra mắt cụm an ninh liên kết tự quản về ANTT Phường Đề Thám
Thứ ba
06/10/2020
8h họp giao ban Lãnh đạo Thường trực, trưởng các ban chuyên đề 8h DK họp giao ban Lãnh đạo Thường trực, trưởng các ban chuyên đề 8h DK họp giao ban Lãnh đạo Thường trực, trưởng các ban chuyên đề
Thứ tư
07/10/2020
    8h Dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật quý III/2020 tại UBND tỉnh
Thứ Năm
08/10/2020
8h Dự họp Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng phạm vi ảnh hưởng thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo tại UBND tỉnh Cao Bằng    
Thứ sáu 09/10/2020      
Thứ bảy 10/10/2020      
Chủ nhật 11/10/2020