LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42
                                                  CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                             (Từ ngày 12  tháng 10  đến ngày 18  tháng 10  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
12/10/2020
9h Dự gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tại Hội Nông dân tỉnh 8h Dự Hội  nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật tại T3 UBND tỉnh  
Thứ ba
13/10/2020
- 8h Dự Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng tại T2 UBND tỉnh
- 14h Hội nghị giao ban đánh giá công tác công đoàn quý III/2020
 
- 8h Dự tập huấn chuyên đề cho cán bộ Công đoàn về vận động tăng thu tài chính Công đoàn
- 14h Hội nghị giao ban đánh giá công tác công đoàn quý III/2020
 
- 14h Dự Hội nghị giao ban đánh giá công tác công đoàn quý III/2020
Thứ tư
14/10/2020
- 8h Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020 tại T2 Tỉnh ủy
- 15h Dự Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống tổ chức xây dựng Đảng tại T3 Tỉnh ủy
   
Thứ Năm
15/10/2020
8h Dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh tại T2 UBND tỉnh 8h Dự Hội nghị tổng kết năm học Công đoàn Ngành Giáo dục & Đào tạo 9h Dự Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Dân vận tại T2 Tỉnh
Thứ sáu 16/10/2020 15h Dự Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy  tại T3 Tỉnh ủy    
Thứ bảy 17/10/2020      
Chủ nhật 18/10/2020