LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44
                                                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                                    (Từ ngày 26  tháng 10  đến ngày 01  tháng 11  năm 2020)
 
Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
26/10/2020
- 8h30 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (phiên họp thứ nhất)
- 20h Dự chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu tỉnh tại sân vườn hoa thành phố Cao Bằng
   
Đi công tác ngoài tỉnh
Thứ ba
27/10/2020
Dự Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cao Bằng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh    
Thứ tư
28/10/2020
Dự Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cao Bằng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh    
Thứ Năm
29/10/2020
Dự Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cao Bằng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh    
Thứ sáu 30/10/2020      
Thứ bảy 31/10/2020      
Chủ nhật 01/11/2020